Strona główna

PROTOKÓŁ OBRAD JURY V TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. MIŚKA Z MĘCIŃSKIEJ

Jury w składzie:

– Sławomir Płatek – przewodniczący

– Monika Milczarek

– Marcin Jurzysta

po wysłuchaniu w dniu 25 czerwca 2022 r. wierszy 33 autorów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA  (Statuetka Miśka z Męcińskiej i 500 zł) – Małgorzata Osowiecka

6 wyróżnień ex aequo (po 250 zł):

– Marek Zieliński

– Marcin Kleinszmidt

– Maria Radkowska

– Klaudia Chudowolska

– Dariusz Małek

– Zocha Kiliańska

Projekt współfinansowało m.st. Warszawa Dzielnica Praga-Południe

Zapraszamy na kolejną, już piątą, edycję Festiwalu Literackiego im. Miśka z Męcińskiej.  W tym roku spotykamy 25 czerwca (sobota) się w Klubokawiarni Kicia Kocia (al. Stanów Zjednoczonych 68). Główne wydarzenia festiwalowe potrwają od 14:00 do 22:00. Wydarzenia towarzyszące to Warsztaty poetyckie 26 czerwca i Spacery Literackie 18 i 19 czerwca oraz 3 lipca.  

PROGRAM

 

REGULAMIN 5. TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. MIŚKA Z MĘCIŃSKIEJ

 1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Salon Literacki, fundatorem nagród jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
 2. Turniej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 r. w Klubokawiarni Kicia Kocia (Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 68) w ramach V Festiwalu im. Miśka z Męcińskiej. Początek Turnieju godz. 14.00 (początek zapisów o godzinie 13.30).
 3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa oraz przekazanie organizatorowi tekstu utworu w formie papierowej. 
 4. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora (pod warunkiem, że autor obecny jest w czasie prezentacji). 
 5. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach literackich ani drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich, publikacjach książkowych oraz w Internecie.
 6. Czas prezentacji utworu w Turnieju nie może przekroczyć 2 minut. 
 7. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów, ale zależy nam szczególnie na tekstach promujących pozytywny stosunek do życia, charakterystyczną dla prawobrzeżnej Warszawy swojskość oraz tolerancję. Mile widziane będą również teksty związane z Pragą Południe. 
 8. Główną nagrodą jest statuetka autorstwa rzeźbiarki Joanny Bylickiej. Pula nagród finansowych wynosi 2000 złotych. Nagrody finansowane są ze środków m.st. Warszawa Dzielnica Praga-Południe. Decyzję o podziale nagród podejmie powołane przez Organizatorów Jury. Dodatkowo przyznane mogą być nagrody rzeczowe. 
 9. Ogłoszenie wyników Turnieju nastąpi tego samego dnia, czyli 25.06.2022, ok. godziny 21.45 w Klubokawiarni Kicia Kocia. 
 10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Salon Literacki

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków miasta stołecznego Warszawa, Dzielnicy Praga-Południe.

 

Partnerami Festiwalu są Klubokawiarnia Kicia Kocia i Firma Alfa Atos