Strona główna

Zapraszamy na VII edycję Festiwalu Literackiego im. Miśka z Męcińskiej – główne wydarzenia festiwalowe odbędą się 15 czerwca 2024 r, od 14:00 do 22:00 w Klubokawiarni Kicia Kocia (al. Stanów Zjednoczonych 68), wydarzenia towarzyszące 1, 2, 18, 22 i 23 czerwca. Szczegółowy PROGRAM – zapraszamy!

REGULAMIN  7. TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. MIŚKA Z MĘCIŃSKIEJ

Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Salon Literacki, fundatorem nagród jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

1. Turniej odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 r. w Klubokawiarni Kicia Kocia (Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 68) w ramach VII Festiwalu im. Miśka z Męcińskiej. Początek Turnieju godz. 14.00 (początek zapisów o godzinie 13.30).

2. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa oraz przekazanie organizatorowi tekstu utworu w formie papierowej. 

3. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora (pod warunkiem, że autor obecny jest w czasie prezentacji). 

4. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach literackich ani drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich, publikacjach książkowych oraz w Internecie.

5. Czas prezentacji utworu w Turnieju nie może przekroczyć 2 minut. 

6. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów, ale zależy nam szczególnie na tekstach promujących pozytywny stosunek do życia, charakterystyczną dla prawobrzeżnej Warszawy swojskość oraz tolerancję. Mile widziane będą również teksty związane z Pragą Południe. 

7. Główną nagrodą jest statuetka autorstwa rzeźbiarki Joanny Bylickiej. Pula nagród finansowych wynosi 2000 złotych. Nagrody finansowane są ze środków m.st. Warszawa Dzielnica Praga-Południe. Decyzję o podziale nagród podejmie powołane przez Organizatorów Jury. Dodatkowo przyznane mogą być nagrody rzeczowe. 

8. Ogłoszenie wyników Turnieju nastąpi tego samego dnia, czyli 15.06.2024, ok. godziny 20:45 w Klubokawiarni Kicia Kocia. 

9. Wymagana jest obecność laureatów w czasie ogłoszenia wyników Turnieju w celu osobistego odbioru dyplomu.

10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Jurorzy Turnieju Jednego Wiersza im. Miśka z Męcińskiej: Janusz Drzewucki, Tomasz Bąk, Tomasz Wojtach

 • – – – – – – – – –

PROTOKÓŁ OBRAD JURY VI TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. MIŚKA Z MĘCIŃSKIEJ

Jury w składzie:

– Joanna Mueller – przewodnicząca

– Dominika Kaszuba

– Marcin Kleinszmidt

po wysłuchaniu w dniu 17 czerwca 2023 r. wierszy 29 autorek i autorów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA  (Statuetka Miśka z Męcińskiej i 650 zł) – Tomasz Wojtach

II NAGRODA 450 zł – „Ptak Piwniczny” (czyli Michał Głaszczka)

Dwie III NAGRODY po 250 zł: Dominika Lewicka-Klucznik i Albert Sienkiewicz

Cztery wyróżnienia po 100 zł: Magdalena Walusiak, Karolina Gromelska, Paweł Łęczuk i Łukasz Pawłowski

Projekt współfinansowało m.st. Warszawa Dzielnica Praga-Południe

Warszawa, 17 czerwca 2023 r.

REGULAMIN 6. TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. MIŚKA Z MĘCIŃSKIEJ

Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Salon Literacki, fundatorem nagród jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

 1. Turniej odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023 r. w Klubokawiarni Kicia Kocia (Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 68) w ramach V Festiwalu im. Miśka z Męcińskiej. Początek Turnieju godz. 14.00 (początek zapisów o godzinie 13.30).
 2. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa oraz przekazanie organizatorowi tekstu utworu w formie papierowej. 
 3. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora (pod warunkiem, że autor obecny jest w czasie prezentacji). 
 4. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach literackich ani drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich, publikacjach książkowych oraz w Internecie.
 5. Czas prezentacji utworu w Turnieju nie może przekroczyć 2 minut. 
 6. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów, ale zależy nam szczególnie na tekstach promujących pozytywny stosunek do życia, charakterystyczną dla prawobrzeżnej Warszawy swojskość oraz tolerancję. Mile widziane będą również teksty związane z Pragą Południe. 
 7. Główną nagrodą jest statuetka autorstwa rzeźbiarki Joanny Bylickiej. Pula nagród finansowych wynosi 2000 złotych. Nagrody finansowane są ze środków m.st. Warszawa Dzielnica Praga-Południe. Decyzję o podziale nagród podejmie powołane przez Organizatorów Jury. Dodatkowo przyznane mogą być nagrody rzeczowe. 
 8. Ogłoszenie wyników Turnieju nastąpi tego samego dnia, czyli 17.06.2023, ok. godziny 20:45 w Klubokawiarni Kicia Kocia. 
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Salon Literacki

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków miasta stołecznego Warszawa, Dzielnicy Praga-Południe.

Partnerami Festiwalu są Klubokawiarnia Kicia Kocia i Firma Alfa Atos