REGULAMIN IV TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. MIŚKA Z MĘCIŃSKIEJ

1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Salon Literacki, fundatorem nagród jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

2. Turniej odbędzie się w dniu 4 września 2021 r. w Klubokawiarni Kicia Kocia (Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 68) w ramach IV Festiwalu im. Miśka z Męcińskiej. Początek

Turnieju godz. 14.00 (początek zapisów o godzinie 13.30).

3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa oraz przekazanie organizatorowi tekstu utworu w formie papierowej.

4. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora (pod warunkiem, że autor obecny jest w czasie prezentacji).

5. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa, napisane w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach literackich ani drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich, publikacjach książkowych oraz w Internecie.

6. Czas prezentacji utworu w Turnieju nie może przekroczyć 2 minut.

7. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów, ale zależy nam szczególnie na tekstach promujących pozytywny stosunek do życia, charakterystyczną dla prawobrzeżnej Warszawy swojskość oraz tolerancję. Mile widziane będą również teksty związane z Pragą Południe.

8. Główną nagrodą jest statuetka autorstwa rzeźbiarki Joanny Bylickiej. Pula nagród finansowych wynosi 2000 złotych. Nagrody finansowane są ze środków m.st. Warszawa Dzielnica Praga-Południe. Decyzję o podziale nagród podejmie powołane przez

Organizatorów Jury. Dodatkowo przyznane mogą być nagrody rzeczowe.

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.